SSG oplever fremgang i både Danmark og Norge

4. februar 2016

Skadesservicegruppen (SSG) kommer styrket ud af sit seneste regnskabsår med en forbedret indtjening og en konsolideret markedsposition.

Det seneste årsregnskab fra SSG-koncernen, viser en forbedring af driftsindtjeningen før afskrivninger og finansielle poster (EBITDA) på 37 mio. kr. til nu 17,9 mio. kr. og en nettoomsætning på 557 mio. kr.

SSG blev stiftet i 1993 i Danmark og etablerede sig desuden i Norge i 2012. Virksomheden i Danmark viser en solid indtjening, mens resultaterne i Norge er forbedret efter en omkostningstung etablering. Fremgangen er fortsat siden regnskabsårets afslutning, og der forventes et overskud i 2015/2016.

”Vi fokuserer på det vi er bedst til, skadesservice og tilsvarende ydelser. SSG har de dygtigste medarbejdere, som formår at træffe beslutninger på stedet og få tingene gjort, inden der sker yderligere skade på ejendommen. Det er os, forsikringsselskaber og boligejere skal ringe til, når der opstår akutte skader,” siger adm. direktør og medejer af SSG, Sonny Hoffmann Nielsen.

Der er i Norge iværksat en række effektivitetsforbedrende tiltag. Datterselskabet SSG Norge AS omsatte for 236 mio. norske kroner. (201 mio. danske kroner.) og fik et driftsresultat før afskrivninger og finansielle poster på -14,6 mio. norske kroner (-11,4 mio. danske kroner), svarende til en fremgang på 18,4 mio. norske kroner. Der er 201 ansatte i Norge.

”Vi har fået fodfæste i Norge efter nogle svære år. Vi forventer et overskud i Norge i indeværende regnskabsår, og er overbevist om, at det bliver en god forretning for SSG-koncernen,” siger Sonny Hoffmann Nielsen.

Datterselskabet SSG A/S i Danmark omsatte i 2014/15 for 356 mio. kr. i Danmark og fik et resultat før afskrivninger og finansielle poster på 31,3 mio. kr., svarende til en fremgang på 18,4 mio. kr. Der er 326 ansatte i Danmark.

SSG A/S har investeret i forretningsområdet Industriservice ved at ansætte en række ledere og mellemledere med henblik på at forbedre kompetencerne, kapaciteten og salget til en forventet vækst i de kommende år.

SSG-koncernen har gennem de sidste år investeret betydeligt for at styrke selskabets strategiske position over for kunder og forbedre koncernens omkostningsstruktur, interne processer, it-systemer m.m., således at koncernen fremadrettet står stærkt i konkurrencesituationen.

I maj 2015 solgte SSG tømrerforretningen Thylkjær & Partnere. Denne aktivitet var tabsgivende, og SSG ønskede ikke længere at beskæftige sig med større entrepriser og genopbygningsopgaver.

Kapitalfonden BWB Partners har siden 2012 ejet 70 procent af aktierne i SSG Partners A/S, de øvrige 30% er ejet af ledelsen.

”SSG er inde i en meget positiv udvikling. Det er lykkedes at øge værdiskabelsen i samarbejde med ledelse og medarbejdere, blandt andet ved at fremme organisk vækst og gennemføre operationelle forbedringer. SSG er nu stærkt tilstede i hele Skandinavien, og har spændende år foran sig,” siger Partner Jesper Wadum Nielsen, BWB Partners.

I marts 2015 gik SSG ind i Sverige med køb af en 31% aktiepost i Crendo, som er et ejendomsforvaltningsselskab i Syd- og Mellemsverige med kontorer i Halmstad, Helsingborg, Malmø, Gøteborg samt Norrköping. Crendo har 220 medarbejdere og omsætter for omkring 175 mio. danske kr. årligt. Strategien er at markedsføre SSGs skade- og fugtkoncepter til Crendos kunder, derigennem opbygge et svensk skadeservice koncept og tilføre salg til forsikringsselskaberne i Sydsverige. SSG har mulighed for at øge sin ejerandel i Crendo. Dermed er SSG tilstede i alle skandinaviske lande.