WEISS

Hovedsæde: Hadsund (Danmark)

Industri: udvikling og produktion af forbrændingsanlæg baseret på biomasse og affald

Weiss udvikler, producerer og installerer forbrændingsanlæg baseret på biomasse og affald. Anlæggene varierer i størrelse fra 1-30 MW.

Den 31. juli 2017 blev Weiss A/S erklæret konkurs efter begæring fremsat af virksomhedens bestyrelse.

Siden BWBs overtagelse af Weiss har det været umuligt for selskabets ledelse at opnå en lønsom drift grundet vedvarende tab på kontrakter, som blev indgået under tidligere ejere. Tabene på de overtagne kontrakter overstiger DKK 100 mio., og selv om Weiss’ ledelse har evnet at skabe nye ordrer med et fornuftigt dækningsbidrag, så har de gamle projekter medført store regnskabsmæssige tab og drænet virksomhedens likviditet.

I starten af juli blev leveringen af en stor enkeltordre forsinket af problemer hos en underleverandør, hvilket pressede Weiss’ likviditet yderligere. På trods af et godt samarbejde mellem BWB og de øvrige långivere, lykkedes det ikke at styrke virksomhedens likviditet, og bestyrelsen så sig derfor nødsaget til at begære Weiss A/S konkurs.

Økonomi og forudsætninger i den overtagne kontraktportefølje er bristet i et omfang, der ligger langt ud over rammerne for BWB’s investeringsbeslutning, hvorfor BWB har indledt en voldgiftssag mod de tidligere ejere af Weiss. BWB mener ikke, at risici i de gamle projekter blev beskrevet fair og redeligt under salgsprocessen i efteråret 2013. Denne voldgiftssag verserer stadig.