I april 2017 fusionerede Bach med sin største konkurrent, Jupiter Group, som ejes af Verdane Capital Partners. Transaktionen har skabt den største leverandør af nacelle og spinner covers i verden. Efter transaktionen, som gav upfront provenue til BWB, besidder BWB en minoritetsandel i den kombinerede enhed Jupiter Bach

Hovedsæde: Køge (Danmark)

Købt: 2015

Omsætning: DKK 822m (2019)

Ansatte: 1350

Adm. direktør: Lars Steen Rasmussen

Bestyrelse: Jan Kjærsgaard (Formand), Peter Johansen (BWB, ansvarlig partner), Søren F. Knudsen, Thomas Bechmann og Arne Handeland

Udvikling i seneste regnskabsår: Jupiter Bach havde i 2019 et overskud på DKK 14m. Udviklingen i årets resultat skyldes øget aktivitet i året, hvilket resulterede i øget omsætning og overskud. Ledelsen anser resultatet som tilfredsstillende. Årsregnskabet er offentliggjort i det Centrale Virksomhedsregister

For yderligere information se: www.jupiterbach.com