Scan Global Logistics fortsatte fremgangen i 2015

16. marts 2016

Transport- og logistikvirksomheden Scan Global Logistics fortsatte fremgangen i 2015 med tocifret vækst i salget og yderligere forbedringer af indtjening og pengestrømme. Resultaterne var bedre end budgetteret.

Omsætningen i Scan Global Logistics Holding ApS Gruppen steg 11% til DKK 3,2 mia. Justeret for lukningen af det russiske datterselskab i 2014 var den organiske vækst på 15%, hvoraf 6% skyldes valutakurserne.

For fjerde år i træk blev indtjeningen også forbedret: Driftsresultatet før afskrivninger og finansielle poster (EBITDA) før særlige poster steg 40% til DKK 105 mio. (2014: DKK 75 mio.). Mens det rapporterede driftsresultat (EBITDA) steg 77% fra DKK 54 mio. til DKK 95 mio.

”Vi fortsætter med at vinde markedsandele ved at anstrenge os for levere innovative, omkostningseffektive løsninger til krævende kunder – og ved at være et agilt alternativ til de store globale speditionsfirmaer. Siden turnarounden i 2011 har vi konsistent leveret tocifret organisk vækst, samtidig med at vi har effektiviseret virksomheden, men vi har stadig et stort potentiale for bæredygtig og lønsom vækst,” siger Henrik von Sydow. Han fratrådte den 1. februar 2016 som CEO for at blive formand for bestyrelsen. Hans afløser som Group CEO i det planlagte generationsskifte er Jesper Nielsen.

Væksten i 2015 blev drevet af en effektiv salgsorganisation og stigende efterspørgsel på især luftfragt samt projekttransporter af nød- og udviklingshjælp. Næsten alle datterselskaber havde fremgang, men væksten var særligt høj i Danmark, Kina, Sverige, Vietnam, Thailand, Malaysia, Filippinerne og Japan.

Scan Global Logistics Holding ApS udstedte i juni 2015 et obligationslån på DKK 375 mio. og brugte bl.a. provenuet til at tilbagebetale anden gæld. Som følge heraf faldt Gruppens finansielle udgifter i 2015. Obligationerne ventes at blive noteret på Nasdaq Stockholm i løbet af 2. kvartal 2016.

Resultatet før skat i 2015 blev DKK 60 mio. mod (2014: DKK -7 mio.), mens nettoresultatet blev DKK 41 mio. (2014: DKK -24 mio.) Resultaterne er bedre end budgetteret.

Også pengestrømmene blev forbedret, drevet af væksten i indtjeningen og en fortsat reduktion af arbejdskapitalen. Pengestrømmene fra driften voksede til DKK 115 mio. (2014: DKK 72 mio.), og de samlede frie pengestrømme blev øget til DKK 103 mio. (2014: DKK 67 mio.).

Fremgangen ventes at fortsætte i 2016, trods makroøkonomiske og geopolitiske udfordringer. Scan Global Logistics vil uændret fokusere på at vokse mere end markederne, og koncernen forventer fortsat at kunne forbedre marginer og pengestrømme. Driftsresultatet (EBITDA) ventes at blive højere end i 2015.