Meddelelse den 7. december 2015

7. december 2015

Odin Equity Partners reorganiserer investorkredsen og skifter navn til BWB Partners: DKK 575 mio. til investeringer i lovende små og mellemstore virksomheder.

Odin Equity Partners reorganiserer investorkredsen og fuldfører sit generationsskifte. Alle 12 nuværende porteføljevirksomheder videreføres i to nye fonde med navnene BWB Partners I og BWB Partners II. Samtidig tilføres fondene ny kapital, så de i alt råder over DKK 575 mio. til investeringer i nye virksomheder og tillægsinvesteringer til nuværende virksomheder.

Ved reorganiseringen overtager et køberkonsortium af seks nuværende og nye investorer alle virksomheder i fonden Odin Equity Partners og viderefører virksomhederne i den nye fond, BWB Partners I. Samtidig overtages alle virksomheder i fonden Odin Equity Partners II af den nye fond, BWB Partners II, hvor de seks investorer i køberkonsortiet tegner sig for en del af kapitalen, mens en anden del kommer fra eksisterende investorer.

Køberkonsortiet tilfører desuden de to nye fonde ca. DKK 380 mio., så fondene i alt råder over ca. DKK 575 mio. til køb af nye virksomheder og tillægsinvesteringer til fondenes nuværende virksomheder.

”Vi går styrket ud af processen med en langsigtet international investorkreds og et stærkere kapitalgrundlag. Vi er meget tilfredse med resultatet og glade for den tillid, som både eksisterende og nye investorer viser os,” siger Managing Partner Jacob Bergenholtz fra BWB Partners.

Køberkonsortiet består af fire eksisterende investorer fra de tidligere Odin-fonde og to nye investorer. De seks investorer er: Access Capital Partners (lead), Idinvest Partners, Altamar Capital Partners, PenSam, BNP Paribas Private Equity og SCPP. Den meget internationale investorkreds tæller desuden blandt andre Horsley Bridge Partners, European Investment Fund, Industriens Pension, Euro Private Equity og Coeli.

Lazard Private Fund Advisory Group har forestået reorganiseringen af investorkredsen, som er blevet mødt med stor interesse internationalt. Ved reorganiseringen har alle eksisterende investorer i Odin-fondene fået mulighed for at træde ud på markedsvilkår, og nogle investorer har anvendt den mulighed, mens andre investorer har fornyet eller forøget deres investeringstilsagn. ”Vi har de seneste seks måneder arbejdet på at tilgodese forskellige ønsker fra investorerne, og det er vi lykkedes med,” siger Jacob Bergenholtz.

BWB Partners’ to fonde har investeret i 12 industri- og servicevirksomheder med en samlet omsætning på DKK 7.1 mia. og godt 4.000 ansatte. Halvdelen af virksomhederne er købt før 2008, og flere blev hårdt ramt af finanskrisen. ”Vi har sammen med bestyrelser og ledelser internationaliseret virksomhederne, trimmet omkostningerne og styrket konkurrenceevnen ved at stille skarpt på hver virksomheds unikke styrker,” siger Jacob Bergenholtz.

“Den store efterspørgsel fra prominente internationale investorer bekræfter den ledelsesmæssige kompetence i BWB Partners og kvaliteten af virksomhederne i fondene,” siger Pablo de la Infiesta, europæisk chef i Lazard Private Fund Advisory Group.

Samtidig med reorganiseringen afsluttes også generationsskiftet i det managementselskab, som forvalter de to fonde. Selskabet ejes og ledes nu af partnerne Esben Bay Jørgensen, Jesper Wadum Nielsen og Jacob Bergenholtz. Esben Bay Jørgensen og Jesper Wadum Nielsen var med til at stifte det oprindelige Odin Equity Partners i 2005, mens Jacob Bergenholtz kom til i 2006.

Yderligere oplysninger:

Managing Partner Jacob Bergenholtz, BWB Partners,
Telefon: +45 48 40 12 00 / +45 24 64 32 34 (mobil), e-mail: jb@bwbp.dk