SAMFUNDSANSVAR

BWB Partners bidrager positivt til det danske samfund ved at søge at skabe vækst og udvikling i vores virksomheder på et ansvarligt grundlag. De virksomheder, vi ejer, berører livet for mange engagerede mennesker, og vi er opmærksomme på det sociale ansvar, som følger med et aktivt ejerskab.

BWB Partners investeringspolitik er baseret på FN’s principper for ansvarlige investeringer (PRI) hvilket gør, at der ikke investeres indenfor kontroversielle sektorer, der ikke stemmer overens med FN’s principper.

BWB Partners sikrer åbenhed omkring vores tilgang og vores aktiviteter, og vi glæder os over samspillet med vores interessenter.

BWB Partners er medlem af brancheforeningen DVCA og følger dennes retningslinjer for god selskabsledelse og anbefalinger om ansvarligt ejerskab efter et comply/explain princip.

For yderligere information om DVCA se her.