SAMFUNDSANSVAR

BWB Partners bidrager positivt til det danske samfund ved at søge at skabe vækst og udvikling i vores virksomheder. De virksomheder, vi ejer, berører livet for mange engagerede mennesker, og vi er opmærksomme på det sociale ansvar, som følger med et aktivt ejerskab.

Vi sikrer åbenhed omkring vores tilgang og vores aktiviteter, og vi glæder os over samspillet med vores interessenter.

BWB Partners er medlem af brancheforeningen DVCA og følger dennes retningslinjer for god selskabsledelse og anbefalinger om ansvarligt ejerskab. For yderligere information se: www.dvca.dk.