PARTNERSKABER

Det er mennesker, som skaber de gode resultater. Den vigtigste opgave for BWB Partners er derfor at sikre, at dygtige ledelser og gode medarbejdere får de bedst mulige rammer for at udvikle deres virksomheder.

Vi ser hver enkelt investering som et fælles projekt mellem os og ledelsen – et partnerskab. Derfor lægger vi afgørende vægt på, at ledelsen og tidligere hovedaktionærer investerer sammen med BWB Partners i de virksomheder, hvor vi går ind som hovedaktionær.

For os er det vellykkede partnerskab kendetegnet ved en åben, ærlig og ligefrem dialog, en beslutnings- og løsningsfokuseret tilgang og en høj professionel standard i arbejdet.

Som investor baserer vi os på en stærk kreds af industrielle rådgivere, som både kan støtte ledelsen i hvert enkelt selskab og desuden støtte vores investeringsteam i forbindelse med analyse af selskaber, strukturændringer og opkøb.