Hydratech styrker kapitalgrundlag efter 2016-turnaround

20. januar 2017

Hydratech Industries styrker kapitalgrundlag, ejerkreds og ledelse. Samtidig begynder de operationelle forbedringer at vise resultater: Driftsindtjeningen er øget i 2016, og en markant forbedring ventes i 2017.

Hydratech Industries A/S (”Hydratech”) har fået styrket egenkapitalen med DKK 62 mio., ved at de største aktionærer har konverteret lån til egenkapital. Også likviditeten er forbedret ved etablering af ny fremmedfinansiering og en forlængelse af bankaftalerne.

Styrkelsen af kapitalgrundlaget kommer i naturlig forlængelse af det seneste års turnaround, hvor Hydratech dels har omstruktureret divisionen Fluid (Olie & Gas) og dels har styrket de lønsomme og voksende aktiviteter i divisionerne Wind Power og Service.

Omstruktureringen af Fluid divisionen har reduceret koncernens faste omkostninger med 25%. Omkring 120 stillinger er nedlagt globalt, afdelinger i Tyskland, Norge og Singapore er lukket ned, og fabrikken i USA er omstillet til et service- og salgscenter. Tilpasningerne kommer efter faldende efterspørgsel på hydrauliske cylindre fra kunder inden for olie og gas samt den maritime sektor grundet lave oliepriser og faldende fragtrater.

Styrkelsen af de to divisioner Wind Power og Service betyder bl.a., at den faglige og tekniske ekspertise er styrket, den geografiske markedsdækning er øget, og der er investeret mere i produktudvikling. Wind Power er global markedsleder inden for hydrauliske og mekaniske systemer til vindmøller, mens Service servicerer den store installerede base af Hydratechs produkter globalt, sælger reservedele og udvikler produktopgraderinger mv.

Resultaterne af disse tiltag begynder nu at melde sig. Selv om Hydratechs samlede omsætning i 2016 faldt til ca. DKK 550 mio. (DKK 2015: 698 mio.) på grund af et forventet lavere salg til kunder i olie og gas, så havde divisionerne Wind Power og Service igen tocifrede vækstrater i salget, hvilket medførte en forbedret indtjening for hele koncernen. EBITDA før særlige poster blev således ca. DKK 28 mio. (2015: 18 mio.), svarende til en fordobling af overskudsgraden fra 2,5% til 5%. Efter udgifter til omstrukturering var det bogførte EBITDA-resultat uændret.

De lavere omkostninger i koncernen får fuld effekt i 2017, hvor Hydratech forventer at hæve overskudsgraden (EBITDA) til omkring 10%. Koncernens samlede omsætning ventes også at stige. Cirka to tredjedele af årets forventede omsætning er allerede sikret via længerevarende kundeaftaler, især i divisionen Wind Power, som i 2016 indgik nye kundeaftaler til en samlet værdi på DKK 800 mio. fordelt over 3 år.

”Vi er godt i gang med at adressere udfordringerne i Fluid divisionen effektivt, uden at vi vel at mærke har mistet kernekompetencer eller markedsandele. Samtidig skaber satsningen på Power og Service resultater og vækstmuligheder. Styrkelsen af Hydratechs kapitalgrundlag og likviditet giver os gode rammer for at fortsætte indsatsen,” siger CEO & President Søren Kringelholt Nielsen.

Styrket ledelse
Hydratechs ledelse er også blevet styrket. Rasmus Sandorff Jacobsen (41) er netop tiltrådt som Group CFO og udgør nu direktionen sammen med Søren Kringelholt Nielsen. Rasmus Sandorff Jacobsen kommer fra en stilling som Director, Head of Restructuring and Turnaround hos Deloitte Consulting og havde tidligere en lignende stilling hos EY, ligesom han har haft lederstillinger i flere virksomheder.

Desuden tiltrådte den erfarne John S. Dueholm i oktober som formand, og han udgør p.t. bestyrelsen sammen med Esben Bay Jørgensen (partner hos BWB Partners), finansdirektør Henrik T. Krabbe (repræsentant for AVN Gruppen A/S) og 3 medarbejderrepræsentanter. Bestyrelsen vil blive udvidet med nye medlemmer, der kan støtte Hydratechs fortsatte udvikling.

Ændring i ejerkreds
I forbindelse med styrkelsen af kapitalgrundlaget er Hydratechs ejerkreds ændret. Hovedaktionæren, investeringsselskabet BWB Partners, har købt yderligere 30% af aktierne, hvorved BWB Partners opnår en ejerandel på ca. 70%, efter et nyt incentiveprogram for bl.a. ledelsen er implementeret. De øvrige aktier ejes især af investeringsselskabet AVN Gruppen A/S samt ledere i Hydratech.

”Vi ser en rigtig god fremtid for Hydratech. Koncernen er på rette spor, og derfor bidrager vi gerne til at styrke kapitalgrundlaget og skabe en 100% dedikeret ejerkreds, ligesom vi løbende har bidraget til Hydratechs turnaorund,” siger Esben Bay Jørgensen, ansvarlig partner hos BWB Partners.

Yderligere oplysninger:
CEO & President Søren Kringelholt Nielsen, Hydratech, tel. 9625 6203 / 2879 7679
Bestyrelsesformand John S. Dueholm, Hydratech, tel. 3124 4931.
Partner Esben Bay Jørgensen, BWB Partners, tel. 4840 1200 / 2235 5312